Festival Kesenian Yogyakarta (FKY) Ke 28

0
2362

FESTIVAL KESENIAN YOGYAKARTA (FKY) 28 | 23 Agustus – 9 September 2016 “MASA DEPAN, HARI INI DULU”
PROGRAM UNGGULAN FKY 28 :
23 Agt’ 2016 πŸ‘‰πŸΌ Opening Ceremony Malioboro (Pawai) Jl. Abu Bakar Ali sd 0 KM. Dibuka oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X πŸ‘‰πŸΌ Opening Ceremony Pasar Seni (Taman Kuliner)
23 Agt – 9 Sept 2016
πŸ‘‰πŸΌ Pasar Seni FKY
(Taman Kuliner)
24 Agt – 9 Sept 2016
πŸ‘‰πŸΌPanggung Pasar Seni (Taman Kuliner)
23 Agt – 9 Sept 2016
πŸ‘‰πŸΌ Panggung Senyap
(Taman Kuliner)
24 Agt – 1 Sept 2016
πŸ‘‰πŸΌ Bioskop FKY dan Lab Sinema FKY
(Taman Kuliner)
25 Agt – 3 Sept 2016
πŸ‘‰πŸΌ Lokakarya FKY
(Rumah Tembi, PonPes Nurul Ummah
LP Wirogunan, Panti Asuhan Ganjuran,
Pustaka Desa Wukirsari)
25 Agt – 8 Sept 2016
πŸ‘‰πŸΌ Lomba dan Workhop FKY (Taman Kuliner)
29 Agt – 5 Sept 2016
πŸ‘‰πŸΌ PAPERU : (ng)impi(an) (Taman Budaya Yogyakarta)
29 & 30 Agustus 2016
πŸ‘‰πŸΌ Teater FKY : Kolase Teater Yogyakarta
(Jembatan Sarjito)
31 Agt – 4 Sept 2016
πŸ‘‰πŸΌ JVMP (TBY dan JNM)
2 Sept 2016
πŸ‘‰πŸΌ Diskusi Seni FKY
(Taman Budaya Yogyakarta)
2 – 4 Sept 2016
πŸ‘‰πŸΌ Sastra FKY : _”Mati Hari, Bukan Kawanku!”_
(Taman Kuliner)
4 Sept 2016
πŸ‘‰πŸΌ Wayangan (Taman Kuliner)
6 Sept 2016
πŸ‘‰πŸΌ Konser Musik Elektronik (Jogja National Museum)
8 Sept 2016
πŸ‘‰πŸΌ Panggung Masa Depan – Tebing Breksi (Tebing Breksi, Sambirejo, Sleman)
More Info:
SEKRETARIAT FKY28
Komplek Taman Kuliner, Condongcatur, Depok, Sleman Yogyakarta.
www.infofky.com