Kethoprak Conthong 'Raja Sedina'

0
1253
kethoprak

Kethoprak Conthong ‘Raja Sedina’
29 – 30 Juni 2017 | Pukul 20.00 – Selesai
@ Concert Hall Taman Budaya Yogyakarta
HTM : VVIP 50K | VIP 30K | Lesehan 20K
Info Reservasi : 0817 460 778 | 0878 4560 0148